Vad kostar det?

Som brottsoffer betalar du ingenting själv utan arvodet till målsägandebiträdet betalas av staten.

I socialmål och asylmål betalar du ingenting själv utan arvodet till det offentliga biträdet betalas av staten.

Rättsskydd
I familjerättsliga ärenden har du normalt ett rättsskydd i din hemförsäkring som täcker en stor del av dina rättegångskostnader.

Rättshjälp
Vid de fall rättsskydd saknas har du möjlighet att söka rättshjälp via staten.

Ansökan
Byrån hjälper dig kostnadsfritt att ansöka om rättsskydd och rättshjälp.