Om byrån

Jag heter Lisa von Trier, är advokat och min drivkraft är att hjälpa utsatta människor.

Arbetet går ut på att företräda dig som brottsoffer och tillvarata dina intressen. Jag är specialiserad på brottsoffer som utsatts för våldsbrott, sexualbrott och hatbrott- vilket är ett samlingsbegrepp för brott med rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska inslag. Jag hjälper personer som utsatts för hedersrelaterad brottslighet och våld i nära relationer, vilket givetvis inkluderar våld inom HBTQ-relationer.

Utöver en bred juridisk kunskap kräver arbetet förståelse och kunskap om andra kulturer än den svenska, en insikt i att människor handlar olika i pressade situationer och - kanske det viktigaste - en kännedom om problematiken i att anmäla en person man har eller har haft en känslomässig relation till. 

Jag har även daglig kontakt med föreningar som arbetar med människor som utsatts för våld och hot och jag kan förmedla kontakt med skyddat boende, jourer, socialtjänsten och/eller vid behov även samtalskontakt och annan stödverksamhet.

Intervju i TV4 angående ny sexuallagstiftning 

Artikel om min klients upplevelser av våld i nära relation

Länkar

Advokatsamfundet

Alla kvinnors hus

Barnrättsbyrån

BRIS

Brottsofferjouren

CEBRO (Centrum för brottsdrabbade)

Hopp Stockholm (Stödverksamhet  vid sexuella övergrepp)

Kom till oss (polisens sida för brottdrabbade inom våld i nära relationer)

Kruton (stöd och rådgivningscenter för skyddade boenden)

Linnamottagningen

Noaks Ark

Polisen (utsatt för brott)

RFSL

RFSU

Roks (Riksorganisationen för tjej- och kvinnojourer i Sverige)

Rättegångsskolan

SKR (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund)

Systerjouren Somaya

Terrafem