Rättsområden  

Brottmål

Målsägandebiträde
Du som brottsoffer har rätt att välja din egen advokat, ditt målsägandebiträde.
Som ditt målsägandebiträde företräder jag dig och tillvaratar dina intressen under polisutredningen och rättegången.  Jag yrkar även skadestånd samt vägleder dig så att du känner dig trygg och förberedd inför rättsprocessen. 

Särskild företrädare för barn
Om ett barn är brottsoffer är min uppgift som särskild företrädare att tillvarata barnets intressen och ge stöd och råd till det utsatta barnet. Som särskild företrädare för barnet övertar jag vårdnadshavarens ansvar i de delar som rör förundersökningen och rättegången. Jag yrkar skadestånd för barnets räkning och företräder barnet vid en rättegång.

Familjerätt

Ombud
Som ombud företräder jag dig i mål rörande vårdnad om barn, boende och umgänge. Jag har erfarenhet av komplicerade vårdnadstvister med bland annat samarbetssvårigheter, konflikter och hotbilder.

Jag upprättar formella handlingar såsom bodelningar, gåvobrev, testamenten, samboavtal och äktenskapsförord. 

Socialrätt

Offentligt biträde
Jag företräder dig som offentligt biträde i mål rörande vård av unga, vård av missbrukare samt psykiatrisk tvångsvård.

Asylrätt

Offentligt biträde
Jag företräder dig som offentligt biträde i mål rörande asyl- och migrationsrätt.